Vägledande samtal


Ett coachat samtal i kbt/act där vi samtalar om din väg framåt.


Behöver du någon att prata med? Ett samtal reder ut dina tankar och stärker din självkänsla. Det kommer ge dig känslan av att du gör dina rätt val. Coachat samtal är behandlingen där du får redskapen att gå vidare och framåt mot förändring i livet. Här finner du själv dina svar via mina frågor. Vi gräver inte i varför det blivit som det är, heller inte det du varit med om utan fokuserar på hur vi ska få allt till det bättre. Kbt  innebär just fokus framåt och ACT är att accepetra och agera. Mina samtal blir ofta inriktiade på att känna och hitta svaren i dig. att verkligen känna in. Åt det meditativa hållet som en zen-coaching.

Efter samtalet kommer du känna dig levande och redo. Efter 2-3 veckor är det bra att återkomma. Jag rekommenderar minst 3 samtal. 
Det fungerar lika bra på Hvita rum eller över telefon.


Samtalet tar en timme.

Jag är certifierad coach i kbt/acc, även diplomerad stresscoach med utbildning i qigong.


Jag coachar enligt ICFs riktlinjer, läs om dem här; 

https://icfsverige.se/wp-content/uploads/2015/10/ICF-Etiska-Riktlinjer-p%C3%A5-svenska-20160529.pdf
 Pris vägledande samtal: 600 kronor

Hvita Rum

Skansgatan 16, Slöinge

073-028 37 44

info@hvitarum.se

www.facebook.com/hvitarum