Vägledande samtal


Ett coachat samtal i kbt/act där vi samtalar om din väg framåt.


Behöver du någon att prata med? Ett samtal reder ut dina tankar och stärker din självkänsla. Det kommer ge dig känslan av att du gör dina rätt val. Coachat samtal är behandlingen där du får redskapen att gå vidare och framåt mot förändring i livet. Här finner du själv dina svar via mina frågor. Vi gräver inte i varför det blivit som det är, heller inte det du varit med om utan fokuserar på hur vi ska få allt till det bättre. Kbt  innebär just fokus framåt och ACT är att accepetra och agera.

Jag brukar maila ut några frågeställningar till dig före samtalet som du får reflektera kring. Efter samtalet kommer du känna dig levande och redo. Efter 2-3 veckor är det bra att återkomma. Jag rekommenderar minst 3 samtal. 
Det fungerar lika bra på Hvita rum, som över telefon eller zoom. Skriv vad du önskar i bokningen.


Samtalet tar en timme.

Jag är diplomerad coach i kbt/acc som gör mina timmar för att bli certifierad coach och erbjuder just nu elevpris. Ord. pris 600kr.


Jag coachar enligt ICFs riktlinjer, läs om dem här; 

https://icfsverige.se/wp-content/uploads/2015/10/ICF-Etiska-Riktlinjer-p%C3%A5-svenska-20160529.pdf


Zencoahing:

Önskar du en mer meditativ coaching med mycket närvaro och utifrån din känsla i kroppen så meddelar du mig i bokningen att du önskar det. Då vägleder jag dig fram till dina lösningar men på mer meditativt sätt. Vi börjar med att samla oss och känna in.

 Pris vägledande samtal: 300 kronor

Hvita Rum

Skansgatan 16, Slöinge

073-028 37 44

info@hvitarum.se

www.facebook.com/hvitarum